PREMIUM

Servei integral de Secretari-Administrador de la Comunitat, gestió de la finca amb seguiment trimestral i presentació de comptes trimestral o semestral, convocatòria i celebració de Juntes de Propietaris, i de professionals i tècnics de gestió de l’edifici, assessorament legal especialitzat, gestió especial de supressió de la morositat. Assessorament en la contractació de proveïdors, empreses de serveis i contractació de pòlisses d’assegurança. Gestió d’incidències informatitzat, Portal Web a clients, arxiu digital amb accés obert a clients, estudi de mesures per optimitzar els serveis de l’immoble i prestació de serveis de qualitat als copropietaris. ipad