PLUS

Gestió completa de la Comunitat de Propietaris, incloent totes les funcions encomanades per la legislació al secretari-administrador de la comunitat, assessorament jurídic, laboral, fiscla, tècnic, arquitectònic i urbanístic. Cada Comunuidad té assignat un responsable (Administrador o oficial) amb formació especialitzada en propietat horitzontal. Portar la comptabilitat de l’edifici, gestió de cobraments i pagaments, atenció a totes les consultes que es derivin, gestió informatitzada d’incidències i consulta de documentació en arxiu digital. Tot això en un mòdul de gestió a un preu ajustat.