STANDARD

Servei bàsic d’assistència professional a les comunitats que gestionen els seus propis fons, cobraments i pagaments. Per 40 € mensuals. S’ assessora al President i / o Junta Representativa de la Comunitat en: Totes les qüestions relatives a la finca, des de qüestions jurídiques, laborals com fiscals, arquitectòniques i urbanístiques. La confecció de convocatòries, celebració de les juntes i redacció de les actes.