Comunitats de propietaris i gestió patrimonial 

// Comunitats

Gestionem la seva Comunitat, representant-lo, portant escrupulosament el seu llibre d´actes, les gestions, assistint a les juntes, portant el control comptable, assessorant-lo com apropietari en tot el que està relacionat amb el seu habitatge, Comunitat, el seu benestar i la defensa del seu Patrimoni.

// Arrendaments

Assessorem la intermediació, arrendament i venda d’immobles. Seleccionem l’arrendatari amb criteris de màxima solvència, garantint si s’escau el cobrament en alguns casos, redactem contractes i etenim cura fins el més mínim detall. Gestionem el seu patrimoni immobiliaria(des de un estudi fins un edifici complet) amb criteris professionals. Som conscients del valor del seu immoble com a bé d’inversió i estalvi, doncs el patrimoni immobiliaria és, en molts casos, un llegat que es transmet generació rera generació. Gestionem i revisem rendes, cobraments i pagaments. Preparem les liquidacions de lloguers i seguiment d’impagats. Liquidem i doumentem les operacions als propietaris amb màxima puntualitat, els primers dies de cada mes o amb periodicitat trimestral, i tractem exquisítament el que és seu.

L’assessorem i representem 

// Gestió administrativa

Contractant els serveis d´OLIVARES es veurà assessorat sobre totes les matèries relacionades amb la propietat immobiliaria. Així mateix, podem representar-lo oficialment com a propietari, si així ho desitja davant de tercers (llogaters, administración pública i comunitats). OLIVARES ofereix una gestió integral i assessoria especialitzada en totes les àrees del dret civil immobiliaria a clients de les ciutats a Barcelona, Lleida, Girona i àrees metropolitanes.

Conservem i millorem la seva propietat 

// Obres i rehabilitació

Us presentem a diferents industrials del Sector i responem de la seva seriositat i garantia. Despatx Olivares s´ocupa del manteniment de la Propietat immobiliaria en previsió de problemes, la millora constantement. Inclus operem amb una empresa propia per prestar la més rápida i eficaç resposta als problemas urgents i reparacions als edificis.

Models de serveis