Administrador de finques 

Mediació 

Despatx Olivares media entre arrendadors i arrendataris, copropietaris a l’àmbit de les Comunitats de Propietaris, amb proveïdors i amb la Administració Pública. Servei de Mediació adscrit al CEMCAF

Gabinet jurídic i fiscal 

Assegurances 

Tràmits online